Overdragelse:

Ankomst.

Lejer er ansvarlig for lejemålet i perioden. Lejer hæfter for fejl og mangler der ikke påtales og føres til protokol. Senest kl. 18.00 på ankomstdagen. Dokumenter evt. med billede. Lejer bedes ankomme ½ time før ”familie og hjælpere” tiltræder. Inden arbejdet går i gang. Aflæsning af måler og gennemgang med udlejer tager ca. 30 minutter.

Ved afrejse.

Kan udlejer gennemgå huset, når hele huset er ryddet og alle gæster er taget af sted. Både lejer og udlejer er ansvarlig for registrering af skader påført under opholdet. Huset afleveres minimum som angivet i ”Rengøringsliste” vedlagt. Udlejer må registrere og gøre krav på skader senest 3 hverdage efter afrejse.

Erstatningspligten:

Nyværdi. Hel eller delvis udskiftning af det ødelagte i det omfang det er muligt – brugt til nyt. Hertil lægges arbejdstid.
Skadeopgørelsen faktureres senest 14 dage efter afrejsedagen.

Lejemålet omfatter:

Festsal & Storkøkken & Opholdsstue m/inventar. 15 værelser. Vaske / tørrerum. Badeværelser. Entré og gangarealer.

Afleveres journalen ikke rettidigt hæfter lejer for fejl og mangler der ikke er anført!
Kontakt udlejer for aflevering af journalen på telefon 98887265 / 23210513.